Mistr České republiky 2017

Vedení

Klub má 3 statutární zástupce, tj. předsedu a 2 místopředsedy. Klub řídí rada klubu, která je 9 člená.

Vedení klubu bylo zvoleno valnou hromadou klubu dne 10.2.2014 na 4.leté období, tedy do roku 2018. Klub řídí rada oddílu.

Vedení

Předseda

David Kuna

Místopředseda

Lukáš Ptáčník

Místopředseda

Pavel Hrdlička

Rada oddílu

David Kuna, Lukáš Ptáčník, Pavel Hrdlička, Milan Syblík, Milan Kubíček, Petr Kuna, Jaroslav Pospíšil, Tomáš Kocian, Michal Pěch

Revizní komise

Martin Sedlák (předseda), David Rozenberg, Jan Dvořáček

Bankovní spojení

172301707/0300