MISTR ČR 2017, 2018, 2019, 2021 a 2022

Vedení

Klub má 3 statutární zástupce, tj. předsedu a 2 místopředsedy. Klub řídí rada klubu, která je 9 člená.

Vedení klubu bylo zvoleno valnou hromadou klubu dne 16.10.2017 na 4.leté období, tedy do roku 2021. Klub řídí rada oddílu.

Vedení

Předseda

David Kuna

Místopředseda

Milan Syblík

Rada oddílu

David Kuna, Milan Syblík, Tomáš Dohnal, Tomáš Jizba, Petr Kužel, Michal Pěch, Tomáš Procházka, Ivo Bošák

Revizní komise

Alena Charbuská, Jan Skalník, Dušan Procházka

Bankovní spojení

172301707/0300